?

Log in

No account? Create an account

MediaNext Ideas

Previous Entry Share Next Entry
stelmashow @ 12:52 am: Гріхи маніпуляції-9. Фальшива альтернатива
Originally posted by stelmashow at Гріхи маніпуляції-9. Фальшива альтернатива

Оприлюднюємо наступний «гріх» сучасних маніпулятивних технологій, проти яких бореться наша Громадянська ініціатива «МАНІПУЛЯЦІЯМ – НІ!».

Фальшива альтернатива є модифікованим варіантом безальтернативності вибору. Під час застосування цього прийому реципієнту нав’язується інформаційна установка: варіанти рішення обговорюваного питання можуть бути абсолютно різноманітними, але лише такими, які пропонуються маніпулятором і діяти інакше не є можливим.

Якщо реципієнт погоджується з нав’язуваною маніпулятором схемою, він потрапляє в ситуацію, коли будь-яка з пропонованих для вибору позицій є для нього однаково програшними. Ця технологія є однією з найстаріших та найефективніших руйнівних методик маніпуляції свідомістю.

Досить розповсюдженим прикладом такої маніпулятивної технології є створення міфів про протистояння ворожих політичних сил. Якщо прослідкувати тенденції розвитку політичної ситуації, можна зробити висновок, що у більшості випадків представники нібито протилежних політичних та олігархічних таборів, досить вдало про все домовляються, хоча й назовні виводиться інформація про непримиримі розбіжності.

Принциповим є те, що дуже часто у випадку використання фальшивої альтернативи справжня еліта, що приймає рішення, залишається поза увагою, для чого й створюється видимість принципових протистоянь.

При підготовці цього поста було використано матеріали видання: Кара-Мурза С., Смирнов С. Манипуляция сознанием-2. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. – 528 с.

А що додасте до цього Ви?


Powered by LiveJournal.com