?

Log in

MediaNext Ideas

Previous Entry Share Next Entry
stelmashow @ 07:50 pm: Гріхи маніпуляції-12. Популізм
Originally posted by stelmashow at Гріхи маніпуляції-12. Популізм

Продовжую друкувати перелік «гріхів» сучасних маніпулятивних технологій, проти яких бореться наша Громадянська ініціатива «МАНІПУЛЯЦІЯМ – НІ!», а також нагадувати Вам, що завтра День без ТБ!

Особливістю комплексу маніпулятивних технологій, що об’єднані спільним терміном «паразитування», є використання маніпулятором емоцій та рефлексів реципієнта та якостей сторонніх предметів, особистостей та понять. Маніпулятор прагне збільшити довіру реципієнта до потрібної інформації чи відмікнути її критичне сприйняття. Для цього технолог намагається асоціювати себе з тим, що викликає симпатію в реципієнта. В результаті, реципієнт починає переносити свої позитивні емоції до того, на чому паразитував маніпулятор, на необхідну інформаційну установку.

Досить часто використовується прийом паразитування на популярних термінах. У такому випадку маніпулятор для підвищення рівня довіри до себе з боку реципієнта використовує «народні», молодіжні комунікативні елементи, жести, мовні звороти, слова, дії, чим асоціює себе з масами.

В іншому варіанті він може використовувати слова, що асоціюються у реципієнта з близькими до нього цінностями. Маніпулятор таким чином прагне викликати підсвідому симпатію до себе як до носія чи захисника цих цінностей.

У цих випадках маніпулятор не ототожнює себе з цими цінностями відкрито, а використовує їх ніби випадково, аби продемонструвати, що вони йому не чужі. Але насправді ці цінності можуть бути для маніпулятора навіть ворожими і він іде на це лише заради підвищення довіри реципієнта, а не для пропаганди цих небезпечних для себе речей.

Паразитування на популярних комунікативних засобах ще називають більш звичним терміном «популізм».

При підготовці цього поста було використано матеріали видання: Кара-Мурза С., Смирнов С. Манипуляция сознанием-2. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. – 528 с.

А що додасте до цього Ви?


Powered by LiveJournal.com