?

Log in

MediaNext Ideas

Previous Entry Share Next Entry
stelmashow @ 01:00 am: Гріхи маніпуляції-10. Максимальне спрощення схеми
Originally posted by stelmashow at Гріхи маніпуляції-10. Максимальне спрощення схеми

Оприлюднюємо наступний «гріх» сучасних маніпулятивних технологій, проти яких бореться наша Громадянська ініціатива «МАНІПУЛЯЦІЯМ – НІ!».

Маніпулятивна технологія максимального спрощення схеми є різновидом примітивізації теми розмови, але доведеної до логічного абсурду. Маніпулятор під час обговорення теми вихоплює окремий, найчастіше непринциповий, але зручний для нього аспект теми і зводить всю проблему винятково до нього.

Все, що не пов’язано з цим аспектом, відкидається або не помічається і обговорення цілісної схеми відбувається в зручних для маніпулятора рамках.

Якщо реципієнт приймає таке трактування, він автоматично втрачає можливість побачити проблему в комплексі та оцінити всі сторони питання, що розглядається.

Цей прийом найчастіше використовується маніпулятором при безпосередньому спілкуванні з жертвою маніпуляції та є виключно ефективним за умови достатньої підготовки та досвіду маніпулятора та відсутності необхідних навичок контр маніпуляції в реципієнта. А також у разі, якщо маніпулятор виявляється у складній ситуації і йому необхідно будь-якими способами примусити аудиторію повірити в справедливість саме його позиції, причому виправляти стан речей потрібно швидко і часу на побудову складної маніпулятивної схеми немає.

Критичність ситуації зумовлює застосування ризикованих, але ефективних за умови успішного виконання маніпулятивних технологій.

При підготовці цього поста було використано матеріали видання: Кара-Мурза С., Смирнов С. Манипуляция сознанием-2. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2009. – 528 с.

А що додасте до цього Ви?


Powered by LiveJournal.com